เคล็ดลับในการทำทานแบบไม่เสียเงิน

เคล็ดลับในการทำทานแบบไม่เสียเงิน ที่หนุนดวงเราให้ได้งาน ได้บ้าน ได้รถ ได้ทุกอย่าง
บางท่าน คิดว่าการทำบุญ ต้องเสียเงินซื้อของไปถวายพระเท่านั้น หรือว่าการใส่บาตร ซึ่งบางท่านอาจจะทำได้ยาก บางท่านไม่มีเวลา บางท่านไม่มีปัจจัย บางท่านไม่สะดวกด้วยประการต่างๆ หากเราไปรอเวลา เมื่อไหร่เราจะได้ทำทาน เมื่อไหร่เราจะได้อานิสงส์ บางทีการทำทาน ด้วยของ ได้บุญน้อย เป็นเพราะอะไร

เคล็ดลับในการทำทานแบบไม่เสียเงิน

ทำเพราะจำใจทำบ้าง ทำเพราะแก้บนบ้าง โกงเขามาทำบุญบ้าง การให้ทานในสัตว์เดรัจฉานได้ผลหนึ่งร้อย เท่า ให้ผีก็ได้ผลกลับมาเช่นกัน อย่าลืมว่าในโลกทิพย์ เราเอาของไปให้เขา เขาก็รับไม่ได้ ไม่ได้ประโยชน์อะไร
สำคัญคือ การนำไปทำบุญ แล้วอุทิศผลของบุญ ให้พวกในโลกทิพย์ คน เราทุกๆคนนั้น ล้วนเคยทำบุญมาแล้วทั้งนั้น ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ในอดีตชาติที่ผ่านมา ถึงแม้เรา ไม่มีเงินซื้อของทำบุญในชาติปัจจุบัน แต่อย่าลืมว่า
การอาราธนา พระพุทธคุณเพื่อดึงเอาผลบุญที่เราเคยทำในอดีตมาใช้ในกาลปัจจุบันย่อมทำได้ ดัง นั้น เราดึงมา จึงเหมือนเรามีสมบัติมากมาย ข้าวปลา อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ที่ดิน ยานพาหนะ สามารถเบิกมา ซึ่งสามารถยกให้ใครก็ได้ แล้ว เมื่อให้ไปแล้ว บุญเราไม่หมด ยิ่งกลับมาร้อยเท่าพันเท่า ยิ่งให้ยิ่งขยายออก

เราอุทิศ ผลเหล่านี้ให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากได้ ผู้ตกทุกข์ในโลกทิพย์ ได้แก่ใครบ้าง เปรต ผี สัมภเวสี อสุรกาย และผีต่างๆ ซึ่งเขาเคยสร้างบาปไว้ จึงมาตกทุกข์ กว่าจะพ้นภพภูมิก็ยาก หากเราช่วยเขา แทนที่เขาจะเป็นผีไปเป็น ร้อยปี
เราอุทิศให้ 1 ครั้ง เขาอาจจะหลุดพ้นไปเป็นเทวดาเลยก็ได้ พอเป็นเทวดาเขาก็จะกลับมาช่วยเหลือเรา ตามดูแลรักษาเรา หากเราอุทิศ อาหารให้เขา ผีเขาก็ได้รับ ผลกลับมาอานิสงส์เราจะได้อาหาร และร่างกาย ที่ดีกลับมา

หากเราให้อะไรเขา เราก็ได้กลับ ที่อยู่อาศัย ที่ดิน เสื้อผ้าอาภรณ์ ยานพาหนะ หากเราทำบ่อย กุศลจากการช่วยเหลือผีตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งคือผู้ที่ลำบากมากๆ ให้เขาพ้นทุกข์ อานิสงส์ก็เกิดกับเรามาก พอเขาเปลี่ยนภพภูมิเป็นเทวดาไป เขาก็ตามดูแลสงเคราะห์ช่วยเหลือเรา

ดังนั้น หากเราไม่มีเงินแม้สัก 1 บาท ก็ทำบุญด้วยการ ยกบ้านให้คนอื่นได้ ก็คืออุทิศบุญนี่แหละให้เขา ผีเขาได้รับเขาก็มีบุญ มีบ้านอยู่ มีอาหารกิน พ้นภพภูมิผี การจะให้ได้ผลมาก คืออุทิศให้เขาเป็นขอบเขต เช่น อธิษฐานว่า กายทิพย์ทุกกายที่อยู่รอบบริเวณ 1 ตารางกิโลเมตร รอบๆ ที่ข้าพเจ้านั่งแผ่บุญนี้ การแผ่ล้อมให้ทั้งจักรวาล เขาได้รับยาก ไม่มีอานิสงส์แรงเท่า เราแผ่เจาะจง ตัวอย่าง

👍#คำอธิษฐานแผ่บุญเพื่อสงเคราะห์ผี
“สาธุด้วยเดชะแห่งพระรัตนตรัย ขอให้บุญข้าพเจ้าที่ได้ทำแล้วด้วย ทาน ศีล ภาวนา และบุญกริยาวัตถุสิบประการ ในอดีตชาติที่ผ่านมาทั้งหมดจนถึงกาลปัจจุบันนี้
โปรดแปรสภาพบุญทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็น น้ำดื่ม โภชนาหารทิพย์ ยารักษาโรค ปราสาทราชวัง ที่อยู่อาศัยทิพย์ ที่ดิน ที่สวนอุทยาน เสื้อผ้าอาภรณ์พรรณ เครื่องประดับกาย เครื่องยานพาหนะ ราชยานเวหนทิพย์ อีกทั้งเครื่องบันเทิงสำราญใจทั้งปวง
เพื่ออุทิศให้แก่ ผี เทวดา และกายทิพย์ทุกกายที่อยู่รอบบริเวณ 1 ตารางกิโลเมตร รอบๆ ที่ข้าพเจ้านั่งแผ่บุญนี้ทั้งหมดทุกกาย”

👍#ได้อานิสงส์2ทาง คือ
1.ผลบุญที่เราแผ่ให้ผี แผ่อะไรให้ เราจะได้สิ่งนั้นกลับมา ในไม่นานเพราะได้ช่วยคนตกทุกข์มากๆ
2.ผีที่มีสภาพดีขึ้นหรือเปลี่ยนภพ ภูมิ เขาจะตามดูแลรักษาช่วยเหลืองานต่างๆเรา มีบริวารมากขึ้น
หมายเหตุ- สวดมนต์ นั่งสมาธิทุกๆวัน รักษาศีลทุกๆวัน จากนั้นเวลาแผ่บุญ ก็แปรสภาพ แล้วอุทิศให้ เราก็จะได้บุญไม่ขาดเลย ได้สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ด้วย

ที่มา : หนังสือ ตายไม่สูญ…แล้วไปไหน ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง