บทสวดขอขมากรรม ถอนคำสาปแช่ง เปลี่ยนความติดขัดให้คล่องตัว

เชื่อเรื่องเวรกรรมไหม? กรรมที่ทำให้เกิด ระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ บางคนกรรมก็อาจจะมาในรูปแบบของการเจ็บป่วย ทุกข์ใจ ฐานะยากจน คนรอบข้างสร้างแต่ความทุกข์ให้ ทำอะไรติดขัดไปหมด หากไม่ขอขมากรรม ก็จะยึดติดและเชื่อมโยงกันไปไม่จบสิ้น

บทสวดขอขมากรรม ถอนคำสาปแช่ง เปลี่ยนความติดขัดให้คล่องตัว

ในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งที่ไม่มีทางรู้หรอกว่า เรานั้น มีกรรมใดติดตัวมา กรรมใดที่ทำให้เราทุกข์ แต่การขอขมานั้นจะเป็นตัวช่วยเพื่อไม่ให้เราผูกติดกับเจ้ากรรมนายเวร หรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไปทุกชาติภพ พระท่านสอนว่าต่อให้เราจำไม่ได้ก็ตาม การขอขมากรรม เป็นการกระทำที่สมควรทำ

ดังนั้น ไทยรัฐออนไลน์ รวมวิธีการสวดมนต์ขอขมากรรม หรือบทสวดขอขมากรรมถอนคำสาปแช่ง ที่ต้องบอกว่าสามารถสวดได้ตลอดเวลา เช้า ค่ำ หรือเวลาสะดวก ปลอดโปร่ง หรือจะเป็นทุกวันพระ เพื่อจิตใจของเรา และสร้างความร่ำรวย คล่องตัว นอกจากนี้ยังมีการขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งเพื่อเพิ่มความโชคดีให้กับตัวเรา

บทสวดขอขมากรรม

‘อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห
ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต
อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ’

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอขมากรรม ที่ได้กระทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำผิด พูดผิด คิดผิด ด้วยกายวาจาใจ เคยลบหลู่พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ สมมติสงฆ์ พระโพธิสัตว์ ลบหลู่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ลบหลู่เทพทรงองค์เทพ และองค์พรหมทั้งหลาย ลบหลู่พระธรณีแม่พระคงคา พระแม่โพสพ พระเพลิงพระพาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุในแสนโกฏิจักรวาล ในอนันตจักรวาลไม่ละลายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่น ยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคี

วิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสินบนไว้ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เทพเจ้าเหล่าเซียนพระองค์ใดภูตผีปิศาจอสุรกายยักษ์มารเหล่าใด เทพพรหมทุกชั้นฟ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทาง ผีสางในไม้ท่านใด ได้ไปแก้บนแล้วก็ดี หรือลืม ไม่ได้แก้บนก็ดี เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นหนี้ผูกพันกันมาในอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติ

บัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิด ในการกระทำทั้งปวง ด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกรูปทุกนามทุกจิตทุกวิญญาณทุกภพทุกภูมิ โปรดงดโทษอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้

ข้าพเจ้าจะสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไป จะกราบขอพรเพียงอย่างเดียว

ข้าพเจ้า ชื่อ ….. นามสกุล ……

ขอถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิด ด้วยจิตริษยา อาฆาตพยาบาทด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลงจองล้างจองผลาญเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน มานะทิฏฐิ กิเลส โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ชอบอธิษฐานในสิ่งที่ผิดๆ ข้าพเจ้าขอถอน ณ บัดนี้

บทขอขมากรรมถอนคำสาปแช่ง

อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ 
อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ
อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ
อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

คำอธิษฐานใดคำสาปแช่งใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติ พลัดพราก หรือถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้าขอถอน ณ บัดนี้

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน ต้องคำสาปให้ม้วยมรณ์
ถอนด้วยนะโมพุทธายะ ยะธา พุทโมนะฯ
นะสูญ โมสูญ พุทสูญ ธาสูญ ยะสูญ ต้องคำสาปทั้งมูล สูญด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะฯ