ทำนายฝันในวันข้างขึ้นข้างแรม

การทำนายฝันในช่วงข้างขึ้น

ฝันในวัน ขึ้น 1 ค่ำ
เป็นความฝันที่ดีเสมอ คือ ถ้าฝันดีก็จะเป็นตามนั้น ถ้าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

ฝันในวัน ขึ้น 2 ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ ฝันดีหรือร้ายก็ไม่เป็นตามนั้น

ฝันในวัน ขึ้น 3 ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้

ฝันในวัน ขึ้น 4 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย

ฝันในวัน ขึ้น 5 ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้

ฝันในวัน ขึ้น 6 ค่ำ
เป็นความฝันที่อยู่ในพวกเชื่อไม่ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นฝันร้ายห้ามเล่ามิฉะนั้นจะเคราะห์ร้าย

ฝันในวัน ขึ้น 7 ค่ำ
ฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคำทำนาย

ฝันในวัน ขึ้น 8 ค่ำ
ฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคำทำนาย ความฝันมีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำ

ฝันในวัน ขึ้น 9 ค่ำ
ฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคำทำนาย เหมือนขึ้น 7 ค่ำ แต่เป็นจริงเร็วขึ้นด้วย

ฝันในวัน ขึ้น 10 ค่ำ
ฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคำทำนาย

ฝันในวัน ขึ้น 11 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่ต้องรออีกหลายวัน

ฝันในวัน ขึ้น 12 ค่ำ
ความฝันจะตรงข้ามหมด คือ ฝันดีจะกลายเป็นร้าย ฝันร้ายจะกลายเป็นดี

ฝันในวัน ขึ้น 13 ค่ำ
ฝันในวันนี้จะเป็นจริงเรื่องเดียว คือ เรื่องแต่งงาน นอกนั้นเชื่อไม่ได้

ฝันในวัน ขึ้น 14 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่ต้องรออีกนาน

ฝันในวัน ขึ้น 15 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงในอีก 10 วันข้างหน้า

 

การทำนายฝันในช่วงข้างแรม

ฝันในวัน แรม 1 ค่ำ
ฝันนี้จะเป็นจริงตามคำทำนาย

ฝันในวัน แรม 2 ค่ำ
ฝันนี้จะเป็นจริงในอีก 3 วันข้างหน้า

ฝันในวัน แรม 3 ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้

ฝันในวัน แรม 4 ค่ำ
เป็นฝันดีหมด ถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

ฝันในวัน แรม 5 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงใน 4 วันข้างหน้า

ฝันในวัน แรม 6 ค่ำ
เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย

ฝันในวัน แรม 7 ค่ำ
ความฝันจะเป็นตามคำนายโดยรวดเร็ว

ฝันในวัน แรม 8 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า

ฝันในวัน แรม 9 ค่ำ
ความฝันจะดีเสมอ แม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

ฝันในวัน แรม 10 ค่ำ
ความฝันจะเป็นจริงและจะได้ข่าวใน 8 วัน

ฝันในวัน แรม 11 ค่ำ
เป็นความฝันที่เตือนให้ระวังตัว

ฝันในวัน แรม 12 ค่ำ
เป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝัน

ฝันในวัน แรม 13 ค่ำ
ฝันวันนี้จะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอ

ฝันในวัน แรม 14 ค่ำ
ฝันวันนี้จะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอ (เหมือนแรม 13 ค่ำ)

ฝันในวัน แรม 15 ค่ำ
ไม่ว่าฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคำทำนายในวันนี้